שאלות ותשובות

בדיני תעבורה כמו גם בנבכי הדין הפלילי, שאלות רבות ותשובות אפשריות רבות לכל נושא ותחום. אם אתם נהגים ונתקלתם בשאלות חוקיות תעבורתית, חנייה, בדיקת אלכוהול, שלילת רישיון וכד', או שאתם תוהים לגבי מושגים וזכויות אסירים ובכלל בשאלות מהדין הפלילי, זה המקום לשאלות ותשובות פופולריות. אתם מוזמנים לקרוא משאלותיהם של אחרים ולהוסיף שאלות משלכם:

דין פלילי

 • מה היא תעודת יושר?

  תעודת מרשם פלילי ויושרו של אדם
  'תעודת יושר' הוא השם העממי והלא רשמי של 'תעודת מרשם פלילי' – תעודה המונפקת על ידי המשטרה על פי דרישת אזרח, אשר מעוניין או מתבקש לאמת את יושרו במצבים שונים – בפני מעסיק כשהוא מועמד למשרה רגישה, בהשתתפות במכרזים וכד'.

 • האם אפשר להוציא צו מעצר בהיעדרי?

  צריך להיות נוכח בשביל לקבל צו מעצר?
  כאשר אדם חשוד נדרש למעצר או שהוכרז כנמלט, ניתן בהליך מהיר להוציא כנגדו צו מעצר בהיעדרו.

 • מה זה תסקיר מעצר?

  היכרות עם הנאשם
  על מנת להכיר טוב יותר את הנאשם, מספק שירות מבחן לבית המשפט דו"ד – חוות דעת על הנאשם. השאלה המרכזית עליה בא הדו"ח תסקיר מעצר לענות, היא האם לדעת השירות, מוטב יהיה לשחרר ולשקם את האסיר, או להחזיקו זמן נוסף במאסר. תסקיר חיובי יביא בדרך כלל (אך לא בהכרח) לשיחרור מוקדם. תסקיר שלילי, מביא בדרך כלל למצב מיידי של מעצר עד תום ההליכים.

 • האם צריך לבקש חנינה בשביל למחוק רישום פלילי?

  מחיקת רישום פלילי בצורת בקשת חנינה
  ניתן להגיש בקשת מחיקת רישום פלילי לאחר שעברו 10 שנים מיום ההרשעה. במקרים מיוחדים כשיש צורך/רצון לקצר את התקופה, מוגשת לנשיא המדינה בקשה מיוחדת למחיקת הרישום במסגרת חנינה.

 • מתי מתחילה אחריות פלילית?

  מאיזה גיל אפשר להאשים ילדים בדין?
  על פי חוק הנוער – 1973, ילדים בגילאים 12-18 ישפטו כקטינים ואולם ילדים מתחת לגיל זה, לא נושאים באחריות משפטית ולא ניתן להעמידם לדין.

 • מה כמות הסם המותרת לאחזקה עבור שימוש אישי?

  סמים לשימוש אישי
  החוק אינו מתיר אחזקת סמים בכמות כלשהיא למסחר או שימוש עצמי. יחד עם זאת, ישנה אבחנה גדולה בין אחזקה לשימוש עצמי לבין אחזקה לצורך מסחר בשלב הענישה. בעבירות סמים, נחשב השימוש האישי ל'קל' ביותר – עד 3 שנות מאסר, אחריו מסחר בסמים – עד 20 שנות מאסר והגרוע מכל – הדחת קטינים לשימוש בסמים, עד 25 שנות מאסר.

 • האם לשמור על זכות השתיקה בחקירה?

  אני חייב/ת לענות לשאלות החוקרים?
  החוק גורס שאם התשובה עלולה להפליל את המשיב, הוא אינו חייב לענות. נחקרים רבים חווים תרגילי חקירה מתוחכמים ובראשם – העמדת פנים של החוקרים, כאילו הכל ידוע ומתועד והם רק מנסים לאשרר את מה שבידיהם. בצורה כזו, נחקרים עלולים להפליל את עצמם ולנדב מידע שלא היה בידי המשטרה.

 • האם להביא עורך דין לחקירה?

  כיצד לנהוג בחקירת משטרה?
  ההכנה לחקירה משטרתית, כדאי שתעשה עוד בטרם קבלת הזימון וכמובן שהביקור במשטרה רצוי שילווה בעורך/עורכת דין מומחים לתחום. לעו"ד לא תהיה אפשרות לשבת לצד נחקרים בחדר חקירות משטרתי ואולם הוא יכול לסייע ולהקהל, בעיקר מתוך נסיון והיכרות עם התהליך.
  יש חשיבות גדולה לקרוא היטב את פרוטוקול החקירה ולוודא כי הדברים שנרשמו מדויקים וזהים לדברים שנאמרו. בכל מקרה, חשוב לברר מה הן החשדות והעובדות שיש בידי המשטרה.

 • האם עדות עבריינים קבילה בבית משפט?

  האם עבריין יכול להעיד במשפט?
  כן. גם עדותו של עבריין מקבלת במה והתייחסות בבית משפט ואולם בית המשפט – בהתאם לאופי האישום – מחויב לנקוט משנה זהירות בדברים ובהקשריהם לרקע של העבריין המעיד עצמו.

 • איך להוציא תדפיס משטרתי?

  האם עו"ד יכול/ה להוציא תדפיס מהמשטרה עבור הלקוח/ה?
  העיון בתדפיס משטרתי מיועד לעינך בלבד. ייפוי כוח ניתן להעביר לעורך/ת הדין, אם מתקיימים תנאים מקלים כמו שהייה בחו"ל, מחלה שמונעת הגעה, ריצוי תקופת מאסר וכד'.

 • אחריות בעל על פשעי אישה

  האם חייב הבעל להחזיר כספים שבהם מעלה אישתו?
  אישה שמעלה במיליוני שקלים בחברת ייצור בה עבדה במהלך שנים רבות, בזמן היותה מנהלת החשבונות בחברה, נתבעה יחד עם בעלה ונדרשה להשיב את הכספים. התביעה טענה כי על הבעל חלה חובה 'השתתפות' בהחזר משלוש סיבות – עצם היותו שותף לנכסיה, ידיעתו והנאתו מכספי המעילה. בית המשפט דחה את הדרישה להכיר באחריותו מעצם היותו שותפה לחיים האישיים והכלכליים ואולם מרגע שהוכח כי הבעל ידע ואף נהנה, ללא הודעה למשטרה, מכספי המעילה, הוכרעה ההחלטה והבעל חויב להחזיר את כספי מעילת אישתו.

 • האם אחזקת כמות גדולה של קנביס תגרור אשמת סחר?

  מה ההבדל בין אחזקה לצורכי מסחר בקנביס לבין שימוש עצמי
  לא כל אדם שנתפס באחזקת כמות גדולה של סם מסוג קנביס ('מריחואנה'/'חשיש'/'גראס') מואשם אוטומטית באחזקת כמות 'מסחרית' לצורך סחר ומורשע כסוחר סמים. אם אדם מספק לבית המשפט הוכחות והסברים בדבר תדירות, סיבות וצורות השימוש הפרטיות שלו בסם לרבות הפן הכלכלי, הוא יכול לטעון שהכמות, על אף היותה חורגת מהכמות המוגדרת בחוק לצורך 'שימוש עצמי', אינה מיועדת לסחר בסם, אלא לשימושו האישי.

 • האם פשע שלא בוצע הוא עבירה על החוק?

  ההתייחסות של בתי המשפט לעבירת הנסיון
  הנסיון לביצוע פשע הוא עבירה על החוק. בשנת 1995 נכנס לתוקפו תיקון (39) שהרחיב את האחריות על מי שמנסה לבצע פשע, עד כדי עונש זהה לעונשו של מבצע פשע. בפועל, אי הביצוע מאפשר לשופטים רבים להתחשב ולהקל בעונש ואולם הדבר תלוי בסיבת 'אי הביצוע', רמת ההכנה לביצוע הפשע וחומרתו.

 • האם הפרה של מעצר-בית קשורה לסיבת המעצר?

  בריחה ועבירה על תנאי המעצר בבית היא עבירה פלילית
  הפרת מעצר בית, זו עבירה פלילית ("בריחה ממשמורת חוקית")'בזכות עצמה' בלי קשר לסיבת המעצר. על פי חוק המעצרים, הפרה של תנאי מעצר בית גוררת את הצורך המיידי במעצר של העצור/ה – חשוד/ה.

 • כיצד לנהוג בחקירה על תקיפה מינית?

  האם לשמור על זכות השתיקה בחקירה בכל מחיר

  בחקירות מסוימות מסייעת זכות השתיקה לנאשם/ת/ים לארגן מחשבות ולמתן את הלחץ. כמו בכל חקירה, גם בחקירה בנושא עבירה בעלת אופי מיני-פלילי, ניתן להסביר את חוסר הבנתכם ולבקש עוד בטרם החלה החקירה ייעוץ משפטי פלילי מעורך/עורכת דין.

  כמו כן, כדאי לשתף פעולה מלאה ולהציג את ה'צד שלכם', שהרי במלחמת הגירסאות, יש לצד שלכם לפחות 50% מהבמה וכדאי להשמיע את הגירסה שלטענתכם מזכה אתכם מכל אשמה/מבהירה את האירועים.

  נאשם שהינו חף משפע – כך גורס ההגיון האנושי – לא יתמהמה לספר את גירסתו.

 • האם כל אדם זכאי לשימוע?

  שימוע בטרם פתיחת הליך פלילי

  שימוע הוא נוהל משפטי שמתרחש לפני הגשת כתב אישום ובו החשוד/ה/ים ועורך הדין מקבלים במה להצגת טענות בעל פה או בכתב, כדי לשכנע כי הראיות שהצטברו בתיק הפלילי, אינן מספיקות או אינן משרתות את עניין הציבור כדי למנוע הגשת כתב אישום.

  משנת 2000, זכאי כל אדם שביצע פשע לבקש 'שימוע' לפני הגשת כתב אישום. המציאות של חיינו הוכיחה כי אפילו זיכוי מהאשמת שווא, לא מוחקים את הנזק הציבורי/כלכלי/חברתי שיוצרת הגשת כתב אישום והשימוע מטרתו להימנע מפגיעה במקרים שהראיות אינן מוצקות דיו וכד'.

 • רישום פלילי בצבא תופס גם באזרחות?

  מה תוקפו של רישום במהלך השירות בצה"ל
  חייל שהורשע בדין צבאי (לדוגמא באחזקת סמים, עריקות, תקיפה וכד'), נרשם במאגר התיקים המשטרתיים האזרחי כך שמיד עם שיחרורו, הוא ככל אזרח בעל 'תיק' – רישום פלילי.

דיני תעבורה

 • קשיון אצבעות בעקבות תאונת דרכים

  אחוזי הנחות בעקבות דרגות קשיון שונות
  החוק מבדיל בין קשיון אצבעות-יד מסוגים שונים:
  קשיון לא-נוח: קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר מגביל את יכולת התפיסה/פתיחה ואצבעות סמוכות.
  קשיון לא-נוח של האגודל: חוסר יכולת לאחוז.
  קשיון נוח: קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה.
  אחוזי הנכות:
  – קשיון לא-נוח של האצבעות – אחוזי הנכות בדומה לקטיעה בלי ראש עצם המסרק.
  – קשיון נוח של האגודל 10%- 10%
  – קשיון נוח של אצבע 2 7%- 7%
  – קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5 5% – 5%

 • האם מותר לשוטרים להפעיל ממל``ז בלילה?

  מד לייזר בשעות החושך
  מד מהירות לייזר – ממל"ז, פעיל ויעיל גם בשעות החשיכה ואולם הנסיון העולמי והישראלי לימד כי חייבים להקפיד על שלושה תנאים כדי להוכיח מעל לכל ספק את אמינות המדידה – קטע המדידה חייב להיות מואר לכל אורכו. הרכב חייב להיות בודד באיזור הבדיקה, ללא רכבים נוסעים/חונים קרובים. התנאי השלישי והעיקרי הוא שהמדידה בשעות החשיכה, לא תתבצע ממרחק העולה על 300 מטרים, אחריהם הממל"ז עשוי שלא לתפקד כראוי.

 • האם מותר לשים פלאפון בקסדה בזמן רכיבה?

  טלפון נייד בנהיגה על רכב דו גלגלי
  בזמן רכיבה – ודאי שלא ואולם החוק מכיר בעובדה שאם המכשיר הונח בין הקסדה לראש עוד בטרם החלה הנסיעה, אין בכך סיכון כלשהוא לנהג/נהגים אחרים והולכי רגל ובתנאי שיעמוד הרוכב בתנאים (כמו – לא לענות בלחיצת כפתור) לאורך כל הרכיבה.

 • בעקבות אילו עברות יכול קצין תנועה לשלול רשיון?

  שלילת רשיון על ידי קצין תנועה
  קצין משטרה יכול לשלוש את רשיונך ל 30 יום עקב עבירת מהירות, אי מתן זכות קדימה תוך התעלמות מתמרור "עצור"/"תן זכות קדימה", ביצוע עקיפה המסכנת נהגים נוספים, סיכון הולך רגל במעבר חצייה ועוד.

 • כמה נקודות מותר לנהג/לנהגת לצבור?

  על שיטת הניקוד לעבירות תנועה נפוצות
  שיטת הניקוד לנהגים, 'מעניקה' נקודות שליליות לנהגים שעברו עבירות תנועה, על פי חומרת העבירה. צבירת נקודות מביאה לביצוע קורס נהיגה מונעת, שלילת רשיון זמנית ואף שלילה קבועה ו/או דרישה לביצוע מבחן תיאוריה חדש ו/או 'טסט' וגם בדיקות רפואיות. נהגתם ללא חגורת בטיחות? 6 נקודות, רמזור אדום? 10 נקודות, 'גנבתם' את הרמזור של הרכבת? 8 נקודות ואם נפסל רשיונכם ובכל זאת בחרתם להמשיך לנסוע ונתפסתם, תקבלו 10 נקודות.

 • מותר לשתות אלכוהול ולנהוג?

  למי אסור לנהוג לאחר צריכת משקאות אלכוהולים
  ההוכחה שנהג/ת נוהגים תחת השפעת אלכוהול, מגיעה ממכשירי ינשוף, דגימות שתן, דם ובדיקת יכולות שעושים השוטרים לחשוד/ה. לנהגים במקצוע ונהגים מתחת לגיל 24, אסור לשתות כלל לפני נהיגה.

 • האם פגיעה ברכב חונה זו תאונה?

  האם צריך להשאיר פרטים כדי להימנע מאשמת פגע וברח?
  אם בנסיעה – איטית או מהירה – נכנסתם ברכב חונה, הדבר נחשב לתאונת דרכים לכל דבר. החוק אומר שכדי להימנע מאשמת 'פגע וברח' ולהסתכן בטווח עונשים גבוה במיוחד, עליכם להשאיר פתק מזהה. הפתק נחשב כהודאה באשמה. מומלץ לתעד את האירוע, לתארך ולצלם, כדי להימנע מניצול לרעה של ההודעה. בעבר, קרו מקרים שבעלי הרכב הנפגע 'הכניסו' לנזקי התאונה גם פגיעות ותקלות רכב ישנות. שמאי רכב יוכל לבדוק את גילן של פגיעות אחרות ומומלץ להיעזר בשירותיו במקרים כאלה.

 • נהיגה ללא רישיון, מה העונש?

  ממתי מתחילים לספור שלילה
  נהיגה ללא רישיון נהיגה היא עבירה המאפיינת בני נוער, בטרם הגיעם לגיל הוצאת רישיון. אומנם החוק מתיר עונש מאסר של עד שנתיים בפועל, אך נטיית השופטים היא להטיל עונשי שלילה, קנסות כספיים ומאסרים/שלילות על תנאי. יחד עם זאת מדובר על עבירה חמורה המותירה לרוב 'כתם' בעברו של הנאשם. בדיוני העבירה, בית המשפט לוקח בחשבון את רמת נסיונו של הנהג ורמת הסיכון שהוא היווה בהיותו נוהג ללא רישיון מתאים. שלילה שניתנה בטרם הוציא הנאשם רישיון, תחל רק לאחר הוצאת הרישיון והפקדתו בבית המשפט בו נשפט.

 • רוכב אופניים נכנס בי, אפשר לתבוע אותו?

  מה צריך להוכיח הולך רגל אחרי תאונה עם רוכב אופניים
  אם הולך רגל נפצע מפגיעה של רוכב אופניים, יכול הולך הרגל לתבוע את הרוכב ועליו יהיה להוכיח כי הרוכב נהג ברשלנות. כמו כן, אם בתאונה היו מעורבים תנאי סביבה לא נאותים (בור בכביש וכד'), יש מקום לבחון תביעה של הגורמים האחראיים על הדרך (לדוגמא רשות מקומית).

 • כדאי לגשת למיון אחרי תאונת דרכים בלי נפגעים?

  על חשיבות הבדיקה הגופנית אחרי תאונה
  בתאונת דרכים בלי נפגעים, מומלץ לגשת למיון מיד לאחר התאונה. 48 השעות הראשונות אחרי התאונה הן קריטיות עבור הסיכוי לפיצוי וכיסוי חברת הביטוח. לעיתים, הגוף נכנס לטראומה כך שאיננו חשים בכאב, אך למעשה הוא פצוע ויש לטפל בו.

 • כיסוי ביטוחי להולך רגל שנפגע בתאונת דרכים

  פיצויים לפגיעה מרכב ללא ביטוח או ללא פרטי הפוגע
  למען הולכי רגל שנפגעים מרכב חולף שאינו מכוסה בביטוח, או במצבי 'פגע וברח', הוקמה קרן 'קרנית' לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. הקרן אמונה על פיצוי במצבים הנ"ל כפי שזכאי כל הולך רגל שנפצע בתאונה בה ברורה זהות הפוגע והוא 'מכוסה' בביטוח.

 • האם אפשר לדחות שלילת רשיון נהיגה?

  בקשה חריגה לבית הדין לתעבורה
  אדם שנשלל רשיונו בבית משפט, זכאי להגיש לאותו בית משפט, בקשת דחיית ביצוע. מוטב שיהיה למבקש נימוק כן ומשכנע כדי לאפשר ביצוע השלילה במועד מאוחר יותר ובהתאם לבקשתו.

שונות

 • האם עבירת צווארון לבן היא בהכרח במסגרת תפקיד ציבורי?

  האם רק נבחרי ציבור עוברים עבירות צווארון-לבן?
  התשובה היא לא. העובר את 'עבירת הצווארון הלבן' אינו חייב להיות איש ציבור, או נושא תפקיד ציבורי/נבחר ציבור. בשנות ה – 80 לדוגמא, הורשע מנכ"ל חברת ההשקעות 'כלל' (אריה גולדין), במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וגניבה. בית המשפט העליון אף החמיר את עונשו מ 6 שנות מאסר וקנס כספי, ל 8 שנות מאסר.

 • האם צריך עורך דין פרטי ברכישת דירה?

  האם להשתמש בשירותיו של עו"ד מטעם הקבלן?
  התשובה מבוססת על נסיונם הרב והכאוב של רוכשים רבים והיא חד משמעית – כאשר אתם מסתמכים על עורך דין מטעם הקבלן/חברת השיווק, אתם עלולים לעמוד מול שוקת שבורה בעת הצורך. בשנת 2011 רכש זוג דירה באחת מערי המרכז ובחוזה הסתתר לו סעיף שהיה זוכה ל'טיפול' מסור אילו רק היו שוכרים את שירותיו של עורך דין פרטי בתהליך רכישת הדירה. עורך הדין מטעם הקבלן לא הפנה את תשומת ליבם כי עליהם יהיה לשלם בעת הכניסה לדירה את הפרש 'מדד תשומות הבנייה' הגבוה ביותר שהיה מרגע חתימת החוזה ועד לכניסה. המדד שקפץ חודשיים לפני הכניסה, העלה את מחיר הדירה ב 110 אלף ש"ח!
  כאשר אתם שוכרים שירותיו של עו"ד פרטי בתהליך רכישת הדירה, אתם מבטיחים לעצמכם חוזה סביר, בלי 'בורות' וקצוות פתוחים.

 • איך מחדשים חוזה חכירה חקלאי?

  לכמה זמן אפשר להאריך חכירת קרקע לצורך עיבוד חקלאי
  על פי רשות מקרקעי ישראל, עם תום תקופת החכירה על קרקע לצורך עיבוד חקלאי, יש להגיש בקשת הארכת חוזה למרחב הרלוונטי. חוזה חכירת קרקע צורך עיבוד חקלאי יאורך ב 49 שנה.

 • איך רוכשים קרקע דרך המנהל?

  חכירה/קנייה של אדמות מדינה
  על מנת לקבל את המידע המלא והעדכני על רכישה/החכרה של אדמות מהמנהל, מומלץ להיעזר במדריכים המקוונים של רשות מקרקעי ישראל ולהתעדכן בשינויים התכופים, הרלוונטים למאמץ המדיני הרב שנתי להורדת יוקר המחייה ומחירי הדירות. בקישור המצורף, תוכלו להכיר את הנהלים בדבר קנייה/החכרה של שטחי חלקאות, איזורי תעשייה ומבני מגורים.

 • מה לעשות כאשר עסק מפר חוזה?

  כיצד לנהוג במקרה של הפרות חוזה?
  חתימת הסכם/חוזה, מבוססת על תהליך שבו הגעתם מול הצד שמולכם להסכמות והבנות כתובות ורצון הדדי לקיים את ההסכם/חוזה. אם מתברר כי הצד שמולך, בית העסק לדוגמא, לא עומד בתנאים ולמעשה חלה הטעייה לעומת המובטח בחוזה, קיימת הזכות לביטול החוזה/הסכם.
  את הביטול יש לבצע בהקדם ובלבד שיש בידכם את ההוכחה הבלתי משתמעת לשתי פנים כי הייתה הטעיה ויש עילה לביטול החוזה. במקרה שסכומי כסף כבר הועברו, יהיה עליכם להמשיך בתהליך המשפטי ולתבוע את הכסף בחזרה.

 • נוטריון יכול לאשר צוואה?

  האם צריך חתימה של נוטריון על צוואה?
  סעיף 22 (חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 ) קובע שנוטריון לצורך אישור צוואה דינו כשופט ואפשר לקבל אישור צוואה אצל נוטריון.

 • האם תיק במשטרה נסגר אוטומטית?

  איך סוגרים רישום פלילי? החל משנת 2008, רישום פלילי או תיק משטרתי שנסגר מחוסר עניין לציבור/ראיות בעבירות קלות יחסית, ימחק לאחר 5 שנים ובלבד שלא הוחלט אחרת על ידי ראש אגף החקירות. בעבירות פשע, אין מחיקה אוטומטית ויש להגיש בקשה מסודרת ומנומקת לראש אגף החקירות או למי שהוסמך על ידו לכך.

 • איך למנוע מהמוכר למכור את הנכס לאדם נוסף?

  האם מוכר יכול למכור דירה לשני אנשים בלי ידיעתם?
  מיד עם התעוררות חשד כלפי המוכר, מומלץ להיעזר בשירותי בחינות רקע ואמינות. בכל מקרה, לפני החתימה והרישום, יש לוודא כי בנסח הטאבו הנכס נקי משיעבודים ואינו כפוף לאיש פרט למוכר שמזדהה בפניכם בכל האמצעים המקובלים. מיד לאחר החתימה ובטרם יספיק מישהו לבצע מול המוכר 'רכישה מקבילה' ולהירשם, יש לרשום את הערת האזהרה המתאימה במשרדי הטאבו ובכך להבהיר ל'קונה הבא' שהעסקה כבר לא רלוונטית.

שאל אותנו


גודל פונט
ניגודיות