שירות משפטי לנוער

ייצוג קטינים ונוער

ייצוג קטינים ובני נוער מחייב בהליכים משפטיים מומחיות מיוחדת ושונה מזו שבאה לידי ביטוי בייצוג בגירים. הסיבה לכך היא שבין היתר מדובר בהליכים המתנהלים בבתי משפט נפרדים, והצד המעורב באופן הדומיננטי ביותר בהליך הוא שירות המבחן לנוער. מתוקף גילם הצעיר של הנאשמים בתיקים מסוג זה מעניק השופט משמעות רבה להודאה של הקטין בביצוע המעשים המיוחסים לו ולהליך השיקום שיהיה עליו לעבור לאחר מכן. במילים אחרות, שיקולי הענישה וההרתעה מפנים את מקומם בהליכים מסוג זה לשיקולי השיקום בטווח הארוך. כך, במרבית התיקים, למעט בתיקים חמורים במיוחד כגון אונס, הריגה ורצח.

 

 תפקידו של עורך דין פלילי לקטינים?

תפקידו של עורך הדין הפלילי העוסק בייצוג קטינים הוא בראש ובראשונה לדאוג לכך שכל זכויותיו של הקטין תישמרנה. חשוב להבין כי החוק מתייחס באופן שונה לקטין ולבגיר. כך למשל, ישנן הנחיות מסוימות הנוגעות לאופן שבו יש לזמן קטין לחקירה, בנוגע לכמות השעות שבהן מותר לחקור קטין ועוד. רוב הציבור לא מודע לחוקים השונים וכך אנחנו עדים פעם אחר פעם להפרה בוטה של החוקים שנועדו להגן על קטינים.
תפקידו של הסנגור המייצג את הקטינים ובני הנוער בתיקים כגון אלה הוא כפול: ראשית, ברמה המקצועית מחויב עורך הדין ללוות את הקטין ולהעניק לו ייעוץ משפטי מקיף שיסייע לו למזער, עד כמה  שניתן, את הנזקים שייגרמו לו. בה בעת, ממלא הסנגור, במקביל, גם תפקיד טיפולי וחינוכי שעיקרו נמצא באינטרס לשקם את הקטין ולאפשר לו לנהל חיים תקינים המאפיינים ילדים בגילו.

גודל פונט
ניגודיות